ผลงานของเรา

นวัตกรรมใหม่ของธุรกิจประกันภัย Insurtech ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันกว่าที่เคยเป็น ผู้บริโภคมีระดัยความมั่นใจที่สูงในธุรกิจการประกันภัย สิ่งนี้ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการเพิ่มของความโปร่งใสของผู้ถือนโยบาย และการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทรงพลังเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกระบวนการแปลงโอกาสเป็นการขายขึ้นมาได้

ทีมงานของเราทำงานร่วมกับทุกภาคธุรกิจการประกันภัย - จากประกันชีวิต ประกันอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงการประกันรถยนต์ - เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นและการออกแบบประสบการณ์ที่เน้นที่การออมและประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นกฎทองคำของแนวทางอุตสาหกรรม insurtech นอกเหนือจากความเป็นดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญ Agile experts ของเราได้ผลักดันกระบวนการ deep transformation ให้ลึกลงไปทั่วทั้งทีมงานที่อยู่กันคนละสำนักงานและที่อยู่กระจายกันทุกสาขาทั่วโลก 

ติดต่อเรา
Metlife, insurance app

Button / CloseCreated with Sketch.