OUR VISION
วิสัยทัศน์ของเรา

ใช้อำนาจแห่งเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าแค่คำว่าดี

องค์กรของเรา คือแหล่งชุมชนแห่งนวัตกร นักออกแบบ
และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ที่มาร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดยร่วมกันผสานเทคโนโลยีต่างๆ ให้กลายเป็นโซลูชั่น
ที่เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้น ด้วยสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มากกว่า 5 ทวีปทั่วโลก ทีมงานของเราประกอบขึ้นจากกลุ่มคน
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีมุมมองที่แตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์ ทำให้เข้าใจผู้ใช้งานได้ดียิ่งๆ ขึ้นเสมอ

500+

ผู้เชี่ยวชาญ

40 สัญชาติ

100%

Independently Own

0 หนี้สิน

11

สำนักงาน

ใน 7 ประเทศ

คุณค่าของเรา

คุณค่าของเราสะท้อนตัวตนที่ชัดเจน สนับสนุนวิสัยทัศน์ของเรา
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรา

เราห่วงใย
เราแบ่งปัน
เราทำ
เราส่งมอบ
เราเลือก
เราห่วงใย
เราแบ่งปัน
เราทำ
เราส่งมอบ
เราเลือก
เราห่วงใย

และใส่ใจความเป็นอยู่ของโลก

ทีมงานทุกคนห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก เรามีปณิธานยึดมั่นในการสร้างสิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงโลกนี้ให้ดีกว่ากว่าที่เคยดีมา

เราแบ่งปัน

ทั้งหมดคือดีเอ็นเอที่เรามีร่วมกัน

ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดสิ้น เราจึงต้องการปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพของความคิดสร้างสรรค์ เราเชื่ออย่างยิ่งว่าอำนาจของการทำงานร่วมกันมีพลังสูงสุดและจะนำพาโลกใบนี้ให้เจริญอย่างรุดหน้าได้

เราทำ

ด้วยกำลังใจอันแรงกล้า

เรากล้าที่จะทำตามความคิดที่มองว่าดีงาม เรารักในการคิดอย่างสร้างสรรค์และมุ่งแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เราให้คุณค่าแก่ความเป็นนวัตกรและการลงมือทำอย่างแข็งขัน จริงจัง

เราส่งมอบ

ความน่าประทับใจเสมอ

เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพยายามเสมอมาเพื่อให้ผลิตผลของงานเกินความคาดหวังของลูกค้าเสมอ ความสุขของลูกค้าคืองานของเรา รวมทั้งการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วย

เราเลือก

ที่จะมีทัศนคติในเชิงบวก

เราเลือกวิธีการในการจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยกระบวนการที่เน้นทางออกหรือ Solution-driven เสมอ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนทัศนคติในเชิงบวกเสมอ เรายังคงมุ่งมั่นต่อการพัฒนาขัดความสามารถของตนเอง เราทำให้ความสุขกระจายตัวได้ทั่วถึงเสมอมา

ผู้นำของเรา

ทีมผู้บริหารของเราประกอบด้วยบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ กระตือรือร้น
และเปี่ยมด้วยประสบการณ์ จากทีมงานที่ตั้งอยู่ทั่วโลก
เรายึดมั่นในคุณค่าของเราและวิสัยทัศน์ระยะยาวเสมอ

ผู้คนกล่าวถึงเราเสมอ

ผู้เชี่ยวชาญของเรารักในการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้
และงานของ PALO IT เอง ก็มุ่งผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์เสมอ
ซึ่งปรากฏภาพในสื่อมวลชนเสมอมา อ่านเรื่องราวล่าสุดของเราได้ที่นี่:

PALO IT mobilises its community for...

Engaging talent through company cul...

Virtual Bed Allows Health Professio...

French Chamber Singapore

Follow linkFollow link

Using Software to Deliver Healthcar...

Business Australia

Follow linkFollow link

Setting the course for innovation....

Best management practices to improv...

Ten dream companies to apply to....

PALO IT opens a branch in Nantes....

Atlantique Presse Information

Follow linkFollow link

Navigation with Leap Motion....

Button / CloseCreated with Sketch.