ผลงานของเรา

การยกระดับอุตสาหกรรมร้านค้าปลีก ร้านแบรนด์หรูหรา และธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ผ่านทางดิจิทัล

อุตสาหกรรมร้านค้าปลีก ร้านแบรนด์หรูหรา และธุรกิจอาหารเครื่องดื่มมีความคล้ายคลึงกันในการช่วงหลายปีที่ผ่านมา วิถีปฏิบัติที่ชาญฉลาดและเน้นความรับผิดชอบคือมาตรฐานใหม่ ตลอดเส้นทางตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงจุดของการขายจนจบกระบวนการ

นอกจากนี้ กระบวนการ ERP แบบดิจิทัลนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและมอบมุมมองที่ชัดเจนในทุกๆ ขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ในขณะที่เครื่องมือด้านการตั้งราคาแบบพลวัตและการตั้ง online marketplace นั้นกำลังมอบให้บางธุรกิจด้วยการความสามารถในการแข่งขันที่เหนือชั้นกว่า

ทีมงานของ PALO IT ได้ทำงานร่วมกันกับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเดินทาง ที่คอยช่วยเหลือความเสี่ยง ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อกระบวนการและการเชื่อมต่อระบบการมอบบริการอย่างไร้รอยต่อ.

ติดต่อเรา
คอนเซ็ปแอพลิเคชั่น, แอพลิเคชั่นร้านค้าออนไลน์, จัดทำแอพลิเคชั่น

Button / CloseCreated with Sketch.