นวัตกรรมที่ทำงานได้จริง

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในระดับทั่วทั้งองค์กรนั้นไม่ใช่หนทางที่ทำได้ง่ายๆ การสร้างเวฟ (wave) ต่างๆ ให้เกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงได้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องมีคู่ค้ามาช่วยในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ จากการบ่มเพาะไอเดียไปจนถึงการทำให้เกิดขึ้นจริงได้

ทีมงานของเราประกอบด้วยนักพัฒนา วิศวกร นักออกแบบ และนักกลยุทธ์ที่ทำงานกันหลากหลายสายงานแต่นำมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในตลาด ตลอดจนให้การอบรมทีมงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางด้านดิจิทัลได้

เราได้ทำงานร่วมกับองค์กรมากกว่า 100 แห่ง ทั้งที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรสตาร์ทอัพ และ NGO จากหลากหลายอุตสาหกรรม จนได้มองเห็นมุมมองที่หลากหลาย ว่า PALO IT จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไร

3c613b8c14b13eca9b300b58d7e91f86c7121cbb_case-study-listing_upsivale
Banking & Finance

การเงินและการธนาคาร

Insurance

ธุรกิจการประกันภัย

Industrials & Utilities

กลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลิตภัณฑ์
เชิงอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

Automotive & Transport

ยานยนตร์และการขนส่ง

Telecoms & Media

การสื่อสารโทรคมนาคม
และการสื่อสารมวลชน

Retail, Luxury &  Food and Beverage

ธุรกิจค้าปลีก สินค้าหรูหรา
และอาหารและเครื่องดื่ม

Healthcare &  Pharmaceuticals

สาธารณสุขและยา

Services & Tourism

การบริการและการท่องเที่ยว

ลูกค้าของเรา

 

BNP Paribas
DBS
Societe Generale
AXA
Santander
MetLife
Allianz
New York Life
Airbus
Amadeus
Orange
Renault
BMW
LOreal
LVMH
Visa
Carrefour
Disney
Total
Engie
Trip Advisor
Zalora
eatigo
1859 Cloud
Westpac

ให้เราช่วยคุณบรรลุเป้าหมายด้านใด?

ติดต่อเรา

Button / CloseCreated with Sketch.