การสร้างสรรค์ของเรา

ผู้นำในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

คนในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างรู้ดีว่าโค้ด/รีลีส/รีพลีท นั้นไม่ใช่แนวทางสมัยใหม่อีกต่อไป ทีมงานนักพัฒนาของเราสร้างแอปพลิเคชั่นที่ดีกว่าที่เคยเป็น ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นเครื่องมือและทำงานด้วยกระบวนการแบบ Agile เพื่อให้งานได้รับการประกันว่าจะออกมาได้ดีและถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด

จากแนวคิด สู่โปรแกรมต้นแบบ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทาง เราได้ทำงานแบบวนลูปซ้ำตลอดวงจรการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อให้เกิดผลิตผลที่เป็นนวัตกรรม และได้รับการออกแบบได้ตรงตามโจทย์และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของลูกค้าหลังจากที่ได้ Go Live ผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรลูกค้าไปแล้ว

ติดต่อเรา

web development, app development, web development consultancy, app development consultancy, mobile app development, app development consultancy, mobile phone app development, palo it

สมรรถภาพของเรา

เทคโนโลยี Front-end

เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนา
ฝั่ง Front-end

  • React
  • Vue
  • Angular
  • Gatsby
เทคโนโลยี Back-end

เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาฝั่ง Back-end

  • Java (Spring Boot)
  • Node.js (ExpressJS, Koa)
  • MongoDB
  • PostGreSQL
  • GraphQL
  • Backend API Architecture
ระดับความปลอดภัยจาก DevSecOps

ระบบงานอัตโนมัติและระดับความปลอดภัยจาก DevSecOps

  • Containerization (Docker)
  • Ansible
  • Terraform
  • Kubernetes
  • OpenShift
  • ELK/EFK
  • CI/CD Pipeline (CircleCI, Github Action, GitlabCI)
  • Application monitoring
Mobile แอปพลิเคชั่น

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น

  • Android
  • React Native
  • Expo
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง

เทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติ้ง

  • Cloud Architecture
  • AWS
  • Microsoft Azure
  • Google Cloud Platform
บริการ SEO

บริการ SEO

  • Google Analytics
  • Google Optimize

การพัฒนาเว็บที่มีประสิทธิภาพสูง

ทีมนักพัฒนาเว็บของเราที่มีทักษะเชี่ยวชาญได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโซลูชั่นเฉพาะทาง ที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ให้แก่ลูกค้าต่างๆ ทั่วโลก

นักพัฒนาทั้งฝั่ง Front-end และ Back-end ทำงานร่วมกันกับนักออกแบบ และ Scrum Masters เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดที่มีกรอบขนาดใหญ่ให้เกิดความชัดเจนในการสร้างไอเดียที่ชัดเจน จนสามารถผลิตออกมาเป็นโซลูชั่นบนเว็บได้
Macbook coding

สร้างโลกที่ทันสมัยด้วยคลาวด์คอมพิวติ้ง

ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แอพพลิเคชั่นที่คิดได้ล้ำหน้าจึงต้องเริ่มต้นที่พื้นฐานของคลาวด์เป็นสำคัญ PALO IT จึงได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญอันยาวนานด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อทำการติดตั้งระบบพื้นฐานคลาวด์ให้สามารถรองรับบริการต่างๆ ตั้งแต่การโยกย้ายจากแอพพลิเคชั่นเดิม ไปจนถึงการสร้างแอพพลิเคชั่นที่สร้างใหม่จากสภาพแวดล้อมของคลาวด์โดยแท้จริงด้วย

ระบบคลาวด์, ก้อนเมฆ

ใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง Big Data ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำว่า Data-driven คือสิ่งที่โลกนี้ต้องการและนั่นไม่ใช่แค่กระแสทางเทคโนโลยีเท่านั้น ศาสตร์ด้าน Data science ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ สร้างระบบการทำงานอัตโนมัติ และคำนวณหาความคุ้มค่าจากการลงทุนในระยะยาวกันมากขึ้น

ด้วยความสามารถด้าน analytics tools ของโครงสร้าง Big data นั้นมีให้พร้อมใช้มากมาย ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของการที่คุณต้องการ กระบวนการแนวคิดนี้ได้สร้างความแตกต่างในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นความต้องการผู้ใช้งานมากกว่าการสร้างแอพพลิเคชั่นแบบนิ่งๆ สำเร็จรูปมากเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการจำเพาะอย่าง
Big_data_graphics

โครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

โครงสร้างสถาปัตยกรรมนั้นได้รับกับเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบทางดิจิทัล

การวางโครงสร้างที่แข็งแรงไว้ก่อนนั้นทำให้องค์กรของคุณมีกระบวนการที่เชื่อมต่อกัย และคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมทั้งทีมงานพัฒนายังมีความเข้าใจร่วมกันเป็นอย่างดีในเรื่องของ System Design ที่ตรงกันด้วย
FINAL_software-_architecture

การพัฒนาที่อาศัยความร่วมมือข้ามสายงาน

การพัฒนาที่ข้ามสายงาน
การออกแบบ UX & UI

การออกแบบ UX/UI นั้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา โดยจะประกันว่าคุณได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และเน้นที่ผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ทีมงานของเราที่เป็นนักพัฒนา Full-stack Developers ได้ทำงานร่วมกับนักออกแบบเพื่อประกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องหลังนั้นจะทำงานร่วมกันได้ดีกับส่วนงานแนวหน้าได้นั่นเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ UX & UI design →

โมบายแอปพลิเคชั่น

การสอนงานแบบ Agile และการบริหารจัดการโครงการ

กระบวนการทำงานแบบ Agile นั้นเป็นแนวคิดการทำงานสำหรับนักพัฒนา เป็นแรงบันดาลใจใหม่สำหรับวิชาชีพการทำงานในสายงานนี้ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากกว่าการยึดมั่นที่ตัวของแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้ามากเกินไป กระบวนการนี้เป็นตัวประสานให้ทุกๆ โครงการและความร่วมมือร่วมกับ PALO IT นั้นเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งกล่าวได้ง่ายๆ แล้วก็คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมีความวนลูปซ้ำๆ บ่อยมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับทุกสถานการณ์เสมอ


เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ Agile เทรนนิ่งและการบริหารจัดการโครงการ →

การทำ Agile

DevOps

DevOps คือแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นจบได้เร็วที่สุด และเชื่อมต่อประสานเข้ากับ workflow ที่เคยอยู่แยกกันในแต่ละทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติงานได้มาทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว โค้ช DevOps ของเรานั้นจะช่วยในการอธิบายองค์กรย่อยต่างๆ ให้มุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเน้นรอบการนำส่งผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ได้ที่ DevOps whitepaper.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DevOps →

DevOps

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ทรงพลังนั้นไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศตามอุดมคติ แต่เกี่ยวกับการรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ ตลอดจนประโยชน์ที่เกิดแก่สังคม และโลกทั้งใบนี้ด้วย ตั้งแต่เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (Agritech) ไปจนถึงการบริหารจัดการของเสีย (Waste management) ทั้งหมดล้วนเป็นการปรับใช้ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ และทีมของเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการต่างๆ เหล่านี้ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tech for good →

รักษ์โลก

Case studies

YOFIO
YOFIO | เม็กซิโก

เครดิตสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก

เพิ่มความสามารถในการจับจ่ายให้แก่ร้านค้าเล็กในแถบลาตินอเมริกา

YOFIO | เม็กซิโก YOFIO | เม็กซิโก
CYCLO POWER FACTORY
CYCLO POWER FACTORY | ฝรั่งเศส

ปฏิวัติการออกกำลังกายเพื่อพลังงานทดแทน

การออกกำลังกายเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของเรา

CYCLO POWER FACTORY | ฝรั่งเศส CYCLO POWER FACTORY | ฝรั่งเศส
MOBILICHAIN
MOBILICHAIN | ฝรั่งเศส

อำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารจัดการรถยนต์ไฟฟ้า

ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทำงานร่วมกันกับยนตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MOBILICHAIN | ฝรั่งเศส MOBILICHAIN | ฝรั่งเศส
MINISTRY OF HEALTH
MINDLINE.SG | สิงคโปร์

โซลูชั่นด้านการสุขภาพที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับผู้รักสุขภาพ

แพล็ตฟอร์มหนึ่งเดียวที่เชื่อมต่อกระบวนการเข้าถึงทรัพยากรเกี่ยวกับสุขภาพทางอารมณ์และสุขภาพทางจิต

MINDLINE.SG | สิงคโปร์ MINDLINE.SG | สิงคโปร์
ELEVEN
ELEVEN | ฮ่องกง

Quickbooks on steroids

ประสิทธิผลของการทำงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทบัญชีและธุรกิจขนาดกลาง ที่ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของคลาวด์แพล็ตฟอร์ม และระบบงานอัตโนมัติชั้นยอด

ELEVEN | ฮ่องกง ELEVEN | ฮ่องกง
METLIFE
ธุรกิจประกันระดับโลก | ฮ่องกง

ปฏิวัติวงการ customer experience

ประสบการณ์การใช้งานที่ผสานสัมพันธ์ เชื่อมต่อ และสนุกสนานสำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจประกันระดับโลก | ฮ่องกง ธุรกิจประกันระดับโลก | ฮ่องกง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Button / CloseCreated with Sketch.