สิ่งที่เราสร้างสรรค์

เครื่องมือสร้างรายงาน ESG สำหรับธุรกิจแบบ  360° องศา

PALO IT Impact Tracker เป็นโซลูชั่นแบบโอเพ่นซอร์สที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจที่มีแนวคิดในการเติบโตเป็นหัวใจของธุรกิจ ซึ่งเหมาะสำหรับการ transform แบบต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่โมเดลทางธุรกิจแบบยั่งยืน

REQUEST A FREE DEMO

Carbon Accounting

การประเมินความยั่งยืนและการรายงาน ESG metrics เป็นอันดับแรกนั้นคือการจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน โมดุลหลักของ Impact Tracker คือความสามารถในการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ซึ่งผลักดันให้คุณสามารถประเมิน footprint ขององค์กรของคุณหรือแปนกของคุณได้ 

ด้วยการใช้ emission factors ที่ได้มาตรฐานและมีพื้นฐานบน CHG protocol ที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุดนั้น Impact Tracker นั้นให้ภาพมุมมองเชิงแผนที่ที่ครอบคลุมการกระจายตัวของ carbon footprint ของคุณ พร้อมทั้งมีตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อลดปริมาณคาร์บอนด้วย 

เราได้ทำงานร่วมกับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกเพื่อสร้างเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้

carbon accounting, carbon footprint tracker, carbon tracking, carbon measure tool, esg reporting tool, palo it impact tracker tablet

การดำเนินกิจการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย SDG 

โมดุลที่ชื่อว่า SDG dashboard ทำให้องค์กรได้มองเห็นภาพรวมเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals ทั้ง 17 ข้อของสหประชาชาติได้ ประการแรก แพลตฟอร์มนี้จะจับคู่การกระจายตัวของคอมโพเน้นต์ต่างๆ ใน IT infrastructure เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่และข้อได้
  
หากมองให้ไกลไปมากกว่าเรื่องของไอทีแล้ว Impact Tracker จะวัดข้อมูลผู้คน กระบวนการ และข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินว่าองค์กรของคุณอยู่ ณ จุดใดในกรอบของ SDG ที่กำหนดโดยสหประชาชาติ แดชบอร์ดดังกล่าวคือแผนที่ที่เก็บข้อมูลไว้ครบถ้วนเกี่ยวกับ SDG footprint ของคุณ ดังนั้นคุณจะได้ทราบว่าคุณประสบความสำเร็จไปได้ไกลถึงระดับใดแล้ว ทำให้คุณได้รู้ว่าคุณได้ก้าวหน้าไปถึงระดับใด และจุดใดที่คุณต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

un sdgs, united nations sdgs, sustainable development goals, esg reporting tool, sustainability reporting tool, palo it impact tracker tablet

การอบรมเกี่ยวกับ ความยั่งยืน

เพื่อวิเคราะห์และดำเนินการเพื่อความยั่งยืน องค์กรต่างๆ ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ก่อน โมดุล sustainability upskiing นั้นจะสร้างความตระหนักรู้อย่างเป็นระบบจนพัฒนากลายเป็น skillset และคุณค่าที่แข็งแกร่งภายในวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

เราได้ทำให้คอมโพเน้นต์ของ Impact Tracker มีความเป็นเกมมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทีมเข้ามามีส่วนร่วม ติดตามความก้าวหน้าและชี้วัด รวมทั้งปรับปรุง skillset ให้ดีขึ้นด้วย ตามที่คุณได้เรียนรู้มา Impact Factor จะสร้างแผนที่ให้กับแนวทางการเรียนรู้ ช่วยสร้างภายรวมที่สมบูรณ์ของความตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรของคุณได้

sustainability training, esg training, sustainability training tool, esg training tool, palo it impact tracker tablet

การพัฒนาที่เน้นความยั่งยืน

เมื่อคุณได้ข้อมูลจากผู้คน กระบวนการ ข้อมูลการเงินจาก และข้อมูล carbon footprint  จากรอบด้านมาอยู่ในแผนที่ของเราแล้ว เราจะทำอะไรได้บ้างจากข้อมูล insight ที่ได้มานี้?

คอมโพเน้นต์สำคัญของ Impact Tracker นั้นคือส่วนของ Action Plan ของเรา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจ ทีมงาน และบุคคล เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ รวมทั้งรวมศูนย์ทุกอย่างเอาไว้ในแดชบอร์ดของคุณ 

esg reporting tool, sustainability reporting tool, palo it impact tracker tablet

พร้อมที่จะเร่งดำเนินการหรือยังในเรื่องความยั่งและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ?

REQUEST A FREE DEMO

Button / CloseCreated with Sketch.