ผลงานของเรา

เริ่งการเติบโตใน อุตสาหกรรมบริการ

ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนนั้นคือความท้าทายของธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้รับการเสริมแรงให้เด่นชัดเมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ข้อดีที่เกิดขึ้นตามมาด้วยนั้นก็คือการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นด้วย

จากการแปรรูป front office ให้มีโฉมหน้าใหม่เพื่อให้รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทต่างๆ ที่มุ่งโฟกัสที่อนาคตนั้นก็ต่างกำลังมองหาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้พวกเขาสร้างการทำงานที่ฉลาดขึ้น แทนที่จะเป็นการทำงานที่หนักขึ้นกว่าเดิม 

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เชื่อมต่อกระบวนการภายใน หรือเพียงแค่ต้องการสร้างระบบการสนับสนุนการตัดสินใจที่เรียบง่าย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราก็ได้ร่วมงานกับ MNC และ SME ต่างๆ เพื่อสร้างแบรนด์สำหรับผู้บริโภคให้เกิดเป็นโซลูชั่นที่สอดคล้องและมีความเป็น user-centric มากขึ้น

ติดต่อเรา
up si vale, consumer services app, card app

Button / CloseCreated with Sketch.