ผลงานของเรา

ใช้เทคโนโลยีเพื่อเติมสมรรถภาพในการ หาทางออกด้านสารธารณะสุข

จากการเข้าถึงสารสนเทศไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลหรือแม้แต่ IoT และอุปกรณ์ไอทีที่สวมใส่ได้นั้น กระบวนการ digital transformation จึงดันให้เขตแดนของภาคธุรกิจสุขภาพและเภสัชกรรม ทำให้เกิดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีมีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเข้าถึงจากสาธารณะได้ทันที

ทีมงานของเราสร้างเครื่องมือและกระบวนการที่คุ้มค่าความประสิทธิภาพที่รองรับการทำงานของภาครัฐและองค์กรสังกัดภาครัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาธารณะของตน - โดยรับมือกับความต้องการด้านการตลาดและการบริการ รวมทั้งการกระจายทรัพยากรให้ออกไปจากงานธุรกิจทั่วไปไปเป็นงานเน้นที่เป้าหมายสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้น

ติดต่อเรา
mindline app, mental health app

Button / CloseCreated with Sketch.