สิ่งที่เราสร้างสรรค์

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ DevOps

ในขณะที่ความร่วมมือระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมดำเนินงานด้านไอที ธุรกิจที่จะผสานรวมกับ DevOps ได้นำส่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และมีการตอบสนองมากขึ้น และมีการนำส่งบริการที่ฉับไวมากขึ้น

กระบวนการที่ล้าสมัย และทำงานแบบไซโลนั้นมีอายุระยะสั้นในตลาดทุกวันนี้ ในขณะที่บางทีมยังคงทำงานอย่างยากลำบากกับนิสัยการทำงานแบบเดิมๆ นั้น ทีม DevOps นั้นตั้งเป้าไปที่การขจัดอุปสรรคโดยการใช้วัฒนธรรมองค์กร ระบบงานอัตโนมัติ และการออกแบบแพล็ตฟอร์มผ่านสภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมร่วมกันอย่างลงตัว

 

ติดต่อเรา

devops

การบูรณาการการทำงานและการนำเสนอบริการอย่างต่อเนื่อง

กฏของการดำเนินงานที่เพิ่มมาตรฐานที่สูงขึ้นให้แก่ทีม DevOps คือการทำ CI/CD pipeline (สำหรับการบูรณาการการทำงานและการนำเสนอบริการอย่างต่อเนื่อง หรือ continuous integration/continuous delivery) ซึ่งทำให้ทีมสามารถเปลี่ยนแปลงโค้ดทำได้บ่อยยิ่งขึ้น และทำได้อย่างมั่นใจ

นั่นไม่ได้หมายความว่าการทำงานหนักขึ้นคือการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น เป้าหมายปลายทางก็คือการทำการทำสอบแบบอัตโนมัติหรือ automated testing (ผ่านทางระบบ open-source เช่น Kubernetes และ SonarQube) ทำให้ทีมงานลดภาระงานจากงานแมนวบที่เสียเวลาโดยไม่จำเป็นทิ้งไป ทำให้เกิดการตัดสินใจที่เน้นที่ธุรกิจสำคัญๆ ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านี้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของ DevOps strategy รวมทั้ง CI/CD practice และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถดูได้จากเอกสาร Whitepaper ได้ในหมวดเรื่อง — DevOps: The Business of Transformation.

FINAL_Continuous_Integration

การทำงานแบบ DevOps ที่อาศัยความร่วมมือต่างสาขา

การโค้ชอย่าง Agile และการบริหารจัดการโครงการ

โดยหลักการแล้ว DevOps คือกระบวนการในเชิง Agile และโค้ช DevOps ของเรามีลีลาในการถ่ายทอดที่ดีในการที่ช่วยเหลือองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีการทำงานเป็นแบบ Agile มากขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับการโค้ชอย่าง Agile และการบริหารจัดการโครงการ →

test-ssh_a4663d89-8c24-44cb-b5dd-47e5eafe8ec9_icon_roles_scrum_masters

การทำ Digital Transformation

คล้ายๆ กันกับ CI/CD pipeline การทำ Digital Transformation นั้นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สภาพตลาดและความต้องการของลูกค้านั้นไม่เคยหยุดอยู่กับที่และการเปลี่ยนแปลงของคุณก็ไม่ควรหยุดตามไปด้วยเช่นกัน กระบวนการทางด้าน Agile approach นั้นจะช่วยมอบอำนาจให้แก่องค์กรที่ต้องการวัดความก้าวหน้าและสร้างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแบบรีลไทม์ในกลยุทธ์ทางดิจิทัลของตนเอง สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานกิจวัตรประจำวันมากกว่าการได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ต้องอาศัยการสังเกตในระยะยาว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Digital Transformation →

test-ssh_c5ea006b-fba0-46d0-a8e1-c65ac75cb068_icon_roles_agile_coaches

การพัฒนาเว็บและการพัฒนาแอป

เมื่อทีมพัฒนาได้เริ่มต้นที่จะรวมวิธีการทำงานแบบ DevOps เข้าไป จึงทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบสอดประสานระหว่างทีมมากขึ้น และนำพาไปสู่การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และสร้างซอฟต์แวร์ที่เน้นที่ผู้ใช้งานมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งดูแล้วเป็นกลยุทธ์แบบ win-win และผลลัพธ์ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วใน เรื่องราวความสำเร็จของเรา.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่น →

test-ssh_5afa66af-68b9-4d49-bf30-6575a040a038_icon_roles_software_developers

บทความที่เกี่ยวข้อง

Button / CloseCreated with Sketch.