ผลงานของเรา

การผลักดันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเข้าสู่การเร่งสปีดของการเติบโต  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กลายมาเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้แล้วในชีวิตประจำวันของเราและรวมถึงกระบวนการทำงานของเราในทุกวันด้วย แพลตฟอร์มเพื่อการบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นก็ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทางที่ส่งผ่านและเข้าใจธรรมชาติของสารสนเทศยิ่งขึ้นด้วย

ตั้งแต่ start-up ไปจนถึง SME เราทีมงาน PALO IT ได้ทำงานกับทุกระดับของกลุ่มโทรคมนาคมและสื่อเพื่อเชื่อต่อแผนธุรกิจและเทคโนโลยีให้ดำเนินงานสอดรับต่อกันได้อย่างลงตัวเพื่อขยายสภาพของตลาดออกไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

จะใช้ คลาวด์โซลูชั่น ให้ได้ดีที่สุดได้อย่างไร? 5G จะนำพาเราไปยังเป้าหมายใด? เราจะนำพาทีมของเราให้มาพร้อมทำงานบนคลาวด์ได้อย่างไร? คำถามสำคัญเหล่านี้ได้ผลักดันให้ธุรกิจต้องมองหาทางเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญและเสาะหาผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

ติดต่อเรา
sacem, royalties app, desktop app

Button / CloseCreated with Sketch.