กระบวนการของเรา

เราสร้างกรอบงานให้แก่กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยี เตรียมทีมงานที่มีภาวะผู้นำสูง  เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และเปลี่ยนไอเดีย ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ที่เห็นได้ชัดเจน
จุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่การสร้างคุณค่า
ที่เกิดมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกจะสนับสนุน เร่งกระบวนการ และสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่กำลังมองหาทางที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ก่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นนามธรรมได้

Innovate

สร้างนวัตกรรม

เรามอบแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำ

เรานำเสนอ Disruptive Technology และออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

  • สร้าง Ideation Workshop ที่ใหม่ นำสมัย
  • สำรวจตลาดสำหรับ User Research
  • การวิเคราะห์ความเป็นต่อทางธุรกิจและวิเคราะห์กระแสนิยม
  • การออกแบบและการสร้างต้นแบบ
  • ทดสอบ เรียนรู้ และประเมิน ROI เสมอ
  • พัฒนา Design Studio และ Innovation Lab
  • การออกแบบเชิงระบบที่มีระเบียบแบบแผน
We deliver awesomeness

สร้างสรรค์

เราสร้างความน่าทึ่ง
และความประทับใจ

เราพัฒนาชุดโค้ดที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดโซลูชั่นทางไอทีที่ยั่งยืนในระยะยาว

  • ความปราณีตในการพัฒนาซอฟต์แวร์และโมบายแอป
  • Microservices, IoT, API และโครงสร้างสถาปัตยกรรม
  • ปัญญาประดิษฐ์ AR/VR และ บล็อกเชน
  • ความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • การวิเคราะห์ทางข้อมูล
  • นโยบายไอทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
We supercharge organisations

ขยายความสามารถ

เราเร่งสปีดการพัฒนาขององค์กร

เราใช้โมเดลทางธุรกิจแบบ Agile ร่วมกับศักยภาพทางเทคนิคและเป้าหมายในระยะยาวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

  • การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และความรวดเร็วทางธุรกิจ
  • โมเดลและรูปแบบของการบริหารจัดการองค์กร
  • การไม่หวังเพียงแต่เม็ดเงิน การผละออกจากความเป็นวัตถุนิยม และการปลดปล่อยอิสรภาพทางความคิด
  • กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี และการทำระบบอัตโนมัติ
  • วิถีปฏิบัติที่มั่นคงยั่งยืน
  • ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้าง
ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์

ด้วยวิสัยทัศน์และคุณค่าที่เรามี เราเข้าใจดีในความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพในมือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงบวกเสมอ

เรายึดมั่นในการสนับสนุนองค์กรและสร้างโครงการ
ริเริ่มที่มุ่งสู่ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

Button / CloseCreated with Sketch.