ผลงานของเรา

กลไกการเปลี่ยนแปลง สำหรับผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม พลังงาน และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

หากว่าคุณอยู่ในโลกอุตสาหกรรมหรือโลกแห่งพลังงานที่คุณรู้ตัวดีว่าเป็น “business as usual” หรือ “ธุรกิจคือธุรกิจ” นั้นไม่ใช่สถานะในปัจจุบัน โมเดลการปฏิบัติงาน การผลิต และสายงานการผลิตคือยังอยู่ในสถานะของการกลั่นกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องขอขอบคุณต่อการมีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น

หากมองไปที่ภาพของตลาด บริษัทที่ประสบความสำเร็จนั้นยังแปรสภาพสำนักงานด่านหน้าให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เสริมให้เกิดประสบการณ์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ผลแบบ intelligent analytics และการปฏิสัมพันธ์กับ Agile model ทั่วทั้งแผนกต่างๆ ของธุรกิจ

ทีมของเรานำส่งความรู้และประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตในสาขาของการพลังงาน ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ติดต่อเรา
bouygues app, industrial app, waste management app

Button / CloseCreated with Sketch.