การสร้างสรรค์ของเรา

การทำ Agile  เทรนนิ่งอย่างมีวิสัยทัศน์

สำหรับทีมที่ทำงานขนาดเล็ก ตลอดจนทีมที่ทำงานต่างสถานที่ และทีมที่ทำงานผ่านช่องทางรีโมทกันนั้น วิธีการทำงานแบบ Agile ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและดึงเอาความสามารถโดยรวมของทีมงานออกมาได้เต็มสมรรถภาพสูงสุด

ไม่ว่าคุณยังกำลังเข้าสู่รอบ sprint แรก หรือกำลังอยู่ในช่วงของการขยายวงขีดความสามารถงานแบบ scale up ก็ตาม การแปลงไปสู่องค์กรที่มีความเป็น Agile ระดับสูงนั้นมักจะเกิดจากภายในสู่ภายนอกเสมอ เราได้มอบการอบรมเบื้องต้น รวมทั้งการจัดการอบรมแบบเวิร์คช้อปและการทำงานแบบ long-term journeys ที่สร้างความมั่นใจและวัดสมรรถนะของสมาชิกต่างๆ ของทีมงานภายในด้วย

จากการผนวกรวม Agile ในระดับใหญ่เข้าไปกับกระบวนการทำงานของโครงการ ทำให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบรีโมทที่เชื่อมต่อกันกับทีมงานที่อยู่ต่างกันในจุดต่างๆ ทั่วโลก รายชื่อของผู้ที่เป็น ICAgile certified และ  certified Scrum Masters ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกันของทีมงานเรานั้นทำให้เกิดผลิตผลของงานในระยะยาวหลังจากที่ปิดโครงการไปแล้ว ซึ่งนั่นสะท้อนต่อไปเป็น mindset ที่ตอกย้ำการบริหารจัดการระบบงาน ทีมงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของเรา 

ติดต่อเรา
Agile_visionary_coaching_FInal

แนวคิดที่เราผสานรวมเข้ากับงานประจำวันของเรา

Asset 6

Agile and Scrum Fundamentals

devops iconv4-01 copy

DevOps

Asset 12

Kanban

Agile_graphics

กระบวนการเชิง Agile แบบใหม่ที่มาแบบ Outside-the-box

อะไรคือกลยุทธ์สำหรับ Business Model Canvas น่ะหรือ? จริงๆ แล้วมันเป็นมากกว่าการแค่เรื่องของทำงานในส่วนงานไอทีเสียอีก อันที่จริงแล้ว การสร้าง Agile team นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเฉพาะทีมนักพัฒนาเท่านั้นหรือ Scrum Master เพียงเท่านั้น วัฒนธรรมองค์กรนั้นยังเปลี่ยนแปลงผ่านรูปแบบที่บูรณาการไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการอบรมสอนการใช้งานก็ตาม

เมื่อดำเนินมาถึงการดำเนินกิจกรรม องค์กรส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานไอทีก็จะได้รับประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการโครงการ ระบบงานอัตโนมัติจะไม่ใช่แค่จุดมุ่งหมายเดียวของการพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น ทีมงานจากฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน และอื่นๆ นั้นต่างก็เข้ามาร่วมผสานรวมกันกับกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันและปรับปรุงโครงสร้างการส่งต่องานผ่านมุมมองของกระบวนการทำงานแบบ Agile นี้ได้ด้วย

แนวคิด Agile ที่อาศัยความรู้หลากหลายสาขา

การพัฒนาเว็บและแอพพลิเคชั่น

วิธีการเชิง Agile ได้เปลี่ยนแปลงศิลปะของการออกแบบเว็บและพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นการทำซ้ำกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบของรอบ หรือ sprint ที่มีระยะเวลาสั้นๆ มากกว่าจะวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเต็มรูปแบบในทีเดียว กระบวนการนี้ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การนำส่งซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และ่กอให้เกิดซอฟต์แวร์ที่มีความเป็น user-friendly กับผู้ใช้สูง กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ win-win ในทุกๆ ฝ่าย หากคุณอยากสัมผัสเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดขึ้น สามารถอ่านได้จากกรณีตัวอย่างของเราได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บและการพัฒนาแอพพลิเคชั่น→

test-ssh_5afa66af-68b9-4d49-bf30-6575a040a038_icon_roles_software_developers

DevOps

ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operations teams) ต่างๆ ได้รับการเสริมแรงให้มีความไว หรือ Agile มากขึ้น DevOps คือกลุ่มก้อนของวิธีการปฏิบัติงานที่พยายามมองหาทางทำให้วงจรของการพัฒนานั้นสั้นลง และผสานรวมกระบวนการทำงานที่เคยอยู่แยกส่วนกันให้มาทำงานต่อเนื่องกันในวงจรของทีมการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ โค้ชด้าน DevOps ของเรามีทักษะในการประสานงานและสื่อสารที่ดีต่อการช่วยเหลือให้องค์กรก้าวสู่การผสานรวมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้และผลักดันให้มีการส่งมอบงานที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น คุณสามารถอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้ได้จากเอกสาร DevOps whitepaper ของเรา

อ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DevOps →

devops iconv4-01

การทำ Digital Transformation

การทำ Digital Transformation นั้นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สภาพตลาดและความต้องการของลูกค้านั้นไม่เคยหยุดอยู่กับที่และการเปลี่ยนแปลงของคุณก็ไม่ควรหยุดตามไปด้วยเช่นกัน กระบวนการทางด้าน Agile approach นั้นจะช่วยมอบอำนาจให้แก่องค์กรที่ต้องการวัดความก้าวหน้าและสร้างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแบบรีลไทม์ในกลยุทธ์ทางดิจิทัลของตนเอง สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานกิจวัตรประจำวันมากกว่าการได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ต้องอาศัยการสังเกตในระยะยาว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ digital transformation →

test-ssh_c5ea006b-fba0-46d0-a8e1-c65ac75cb068_icon_roles_agile_coaches

การออกแบบ UX & UI Design

การออกแบบไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปะและความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมและคุณสมบัติการใช้งาน การค้นคว้า และการออกแบบ Customer Journey รวมทั้งการตัดสินใจของผู้ใช้เมื่อต้องทำงานร่วมกับคุณ เช่นเดียวกันกับกระบวนการด้าน AGile การออกแบบนั้นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - ทำให้เดิมการทำงานแบบแยกส่วนกันกลายมาเป็นการทำงานที่ทำร่วมกันและมีการสร้างสรรค์งานร่วมกันก่อให้เกิดประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ UX & UI design →

test-ssh_028354dc-de47-4288-902b-6320b6f5daec_icon_roles_mobile_developers

เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ความยั่งยืนคือองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการคิดแบบ Agile กระบวนการดังกล่าวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทำงานที่มีความฉลาดมากขึ้น ไม่ใช้ทำงานให้หนักขึ้น และต้องมีทัศนคติที่ผู้คนเข้าอกเข้าใจคนทำงานร่วมกัน ร่วมกับผลิตภัณฑ์และองค์กรที่ต้องใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วย ตั้งแต่การการใช้พลังงานที่ลดลง ไปจนถึงควบคุมการผลิตให้พอเพียงกับการใช้งาน ทีมของเราได้กระโดดไปสู่โอกาสที่จะได้เป็นผู้นำโครงการต่างๆ บนพื้นฐานของ Agile เพื่อปรัชญาแนวคิดสำหรับความยั่งยืนอย่างที่จับต้องได้จริง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับความยั่งยืน →

test-ssh_cc8fb3f3-3a8b-4f02-a6ef-5b4361922f44_icon_roles_product_owners

บทความที่เกี่ยวข้อง

Button / CloseCreated with Sketch.