การสร้างสรรค์ของเรา

การทำ Agile  เทรนนิ่งอย่างมีวิสัยทัศน์

สำหรับทีมที่ทำงานขนาดเล็ก ตลอดจนทีมที่ทำงานต่างสถานที่ และทีมที่ทำงานผ่านช่องทางรีโมทกันนั้น วิธีการทำงานแบบ Agile ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและดึงเอาความสามารถโดยรวมของทีมงานออกมาได้เต็มสมรรถภาพสูงสุด

ไม่ว่าคุณยังกำลังเข้าสู่รอบ sprint แรก หรือกำลังอยู่ในช่วงของการขยายวงขีดความสามารถงานแบบ scale up ก็ตาม การแปลงไปสู่องค์กรที่มีความเป็น Agile ระดับสูงนั้นมักจะเกิดจากภายในสู่ภายนอกเสมอ เราได้มอบการอบรมเบื้องต้น รวมทั้งการจัดการอบรมแบบเวิร์คช้อปและการทำงานแบบ long-term journeys ที่สร้างความมั่นใจและวัดสมรรถนะของสมาชิกต่างๆ ของทีมงานภายในด้วย

จากการผนวกรวม Agile ในระดับใหญ่เข้าไปกับกระบวนการทำงานของโครงการ ทำให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบรีโมทที่เชื่อมต่อกันกับทีมงานที่อยู่ต่างกันในจุดต่างๆ ทั่วโลก รายชื่อของผู้ที่เป็น ICAgile certified และ  certified Scrum Masters ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกันของทีมงานเรานั้นทำให้เกิดผลิตผลของงานในระยะยาวหลังจากที่ปิดโครงการไปแล้ว ซึ่งนั่นสะท้อนต่อไปเป็น mindset ที่ตอกย้ำการบริหารจัดการระบบงาน ทีมงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของเรา 

ติดต่อเรา
agile consultant, agile consulting, agile consulting, agile consultant, agile coaching, agile project management, agile coach, scrum master, scrum, post it, palo it

แนวคิดที่เราผสานรวมเข้ากับงานประจำวันของเรา

Asset 6

Agile and Scrum Fundamentals

devops iconv4-01 copy

DevOps

Asset 12

Kanban

Agile_graphics

กระบวนการเชิง Agile แบบใหม่ที่มาแบบ Outside-the-box

อะไรคือกลยุทธ์สำหรับ Business Model Canvas น่ะหรือ? จริงๆ แล้วมันเป็นมากกว่าการแค่เรื่องของทำงานในส่วนงานไอทีเสียอีก อันที่จริงแล้ว การสร้าง Agile team นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเฉพาะทีมนักพัฒนาเท่านั้นหรือ Scrum Master เพียงเท่านั้น วัฒนธรรมองค์กรนั้นยังเปลี่ยนแปลงผ่านรูปแบบที่บูรณาการไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการอบรมสอนการใช้งานก็ตาม

เมื่อดำเนินมาถึงการดำเนินกิจกรรม องค์กรส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานไอทีก็จะได้รับประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการโครงการ ระบบงานอัตโนมัติจะไม่ใช่แค่จุดมุ่งหมายเดียวของการพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น ทีมงานจากฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน และอื่นๆ นั้นต่างก็เข้ามาร่วมผสานรวมกันกับกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันและปรับปรุงโครงสร้างการส่งต่องานผ่านมุมมองของกระบวนการทำงานแบบ Agile นี้ได้ด้วย

แนวคิด Agile ที่อาศัยความรู้หลากหลายสาขา

การพัฒนาเว็บและแอพพลิเคชั่น

วิธีการเชิง Agile ได้เปลี่ยนแปลงศิลปะของการออกแบบเว็บและพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นการทำซ้ำกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบของรอบ หรือ sprint ที่มีระยะเวลาสั้นๆ มากกว่าจะวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเต็มรูปแบบในทีเดียว กระบวนการนี้ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การนำส่งซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และ่กอให้เกิดซอฟต์แวร์ที่มีความเป็น user-friendly กับผู้ใช้สูง กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ win-win ในทุกๆ ฝ่าย หากคุณอยากสัมผัสเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดขึ้น สามารถอ่านได้จากกรณีตัวอย่างของเราได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บและการพัฒนาแอพพลิเคชั่น→

test-ssh_5afa66af-68b9-4d49-bf30-6575a040a038_icon_roles_software_developers

DevOps

ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operations teams) ต่างๆ ได้รับการเสริมแรงให้มีความไว หรือ Agile มากขึ้น DevOps คือกลุ่มก้อนของวิธีการปฏิบัติงานที่พยายามมองหาทางทำให้วงจรของการพัฒนานั้นสั้นลง และผสานรวมกระบวนการทำงานที่เคยอยู่แยกส่วนกันให้มาทำงานต่อเนื่องกันในวงจรของทีมการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ โค้ชด้าน DevOps ของเรามีทักษะในการประสานงานและสื่อสารที่ดีต่อการช่วยเหลือให้องค์กรก้าวสู่การผสานรวมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้และผลักดันให้มีการส่งมอบงานที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น คุณสามารถอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้ได้จากเอกสาร DevOps whitepaper ของเรา

อ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DevOps →

devops iconv4-01

การทำ Digital Transformation

การทำ Digital Transformation นั้นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สภาพตลาดและความต้องการของลูกค้านั้นไม่เคยหยุดอยู่กับที่และการเปลี่ยนแปลงของคุณก็ไม่ควรหยุดตามไปด้วยเช่นกัน กระบวนการทางด้าน Agile approach นั้นจะช่วยมอบอำนาจให้แก่องค์กรที่ต้องการวัดความก้าวหน้าและสร้างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแบบรีลไทม์ในกลยุทธ์ทางดิจิทัลของตนเอง สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานกิจวัตรประจำวันมากกว่าการได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ต้องอาศัยการสังเกตในระยะยาว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ digital transformation →

test-ssh_c5ea006b-fba0-46d0-a8e1-c65ac75cb068_icon_roles_agile_coaches

การออกแบบ UX & UI Design

การออกแบบไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปะและความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมและคุณสมบัติการใช้งาน การค้นคว้า และการออกแบบ Customer Journey รวมทั้งการตัดสินใจของผู้ใช้เมื่อต้องทำงานร่วมกับคุณ เช่นเดียวกันกับกระบวนการด้าน AGile การออกแบบนั้นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - ทำให้เดิมการทำงานแบบแยกส่วนกันกลายมาเป็นการทำงานที่ทำร่วมกันและมีการสร้างสรรค์งานร่วมกันก่อให้เกิดประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ UX & UI design →

test-ssh_028354dc-de47-4288-902b-6320b6f5daec_icon_roles_mobile_developers

เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ความยั่งยืนคือองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการคิดแบบ Agile กระบวนการดังกล่าวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทำงานที่มีความฉลาดมากขึ้น ไม่ใช้ทำงานให้หนักขึ้น และต้องมีทัศนคติที่ผู้คนเข้าอกเข้าใจคนทำงานร่วมกัน ร่วมกับผลิตภัณฑ์และองค์กรที่ต้องใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วย ตั้งแต่การการใช้พลังงานที่ลดลง ไปจนถึงควบคุมการผลิตให้พอเพียงกับการใช้งาน ทีมของเราได้กระโดดไปสู่โอกาสที่จะได้เป็นผู้นำโครงการต่างๆ บนพื้นฐานของ Agile เพื่อปรัชญาแนวคิดสำหรับความยั่งยืนอย่างที่จับต้องได้จริง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับความยั่งยืน →

test-ssh_cc8fb3f3-3a8b-4f02-a6ef-5b4361922f44_icon_roles_product_owners

บทความที่เกี่ยวข้อง

Button / CloseCreated with Sketch.