สถานการณ์

ภาคการขนส่งมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 33% ในฝรั่งเศส ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เกิดจากการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่เราต้องเริ่มคิดใหม่ทำใหม่กับรูปแบบของการขนส่ง ที่ซึ่งถูกต้องเหมาะสมและหันไปใช้พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น

หลายองค์กรยอมรับว่าตนเองต้องเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้รถยต์อิเล็กทรอกนิกส์ให้กับทีมพนักงานผู้ให้บริการ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนี้คือเรื่องสำคัญ แต่นั่นก็ไม่ได้สำเร็จได้โดยง่ายในแบบที่จะไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางเลยก็ตาม

  • สำหรับพนักงานแล้ว การใช้รถอิเล็กทรอกนิกส์สามารถลดความวุ่นวายรายวันได้ เนื่องจากการขาดแคลนสถานีชาร์จไฟ และขาดความเข้ากันได้ในการที่จะขอใช้ปั๊มน้ำมันเป็นสถานีชาร์จไฟได้ทุกทีเสมอเหมือนกัน

  • สำหรับการบริหารจัดการ การขอเบิกจ่ายค่าเดินทางสำหรับพาหนะที่ใช้ไฟฟ้านั้น คือเรื่องที่ท้าทายเช่นกัน

นี่คือสิ่งที่จุดประกายให้เรานำเอาเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยในการนี้

ความท้าทาย

โครงการนำร่องสำหรับการขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Pays de la Loire ในแถบฝรั่งเศสตะวันตกที่ชื่อว่า Mobilchain นั้นได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น Enedis, EDF, SYDELA และ Nantes Metropolis เอง

เพื่อให้ใช้งานแพล็ตฟอร์มได้ดียิ่งขึ้น PALO IT ได้นำเอาเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเหล่านี้ โดยที่มีการวางแผนบรรลุเป้าหมายไว้สามทาง

  • อำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการทำงานเมื่อต้องรีชาร์จพาหนะขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานอิเล็กทรอนิกส์
  • ประเมินค่าใช้จ่ายในการรีชาร์จและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ CO2 จากยานพาหนะในการทำงาน
  • ใช้เทคโนโลยีด้าน Blockchain ให้มากที่สุดในทุกภาคส่วนเท่าที่จะเป็นไปได้
Mobilichain_smaller

ผลลัพธ์

PALO IT สนับสนุนโครงการ Mobilchain ในนามของ EDF และ Enedis และสร้างความร่วมมือกันกับ Emblock ผลลัพธ์นั้นก่อนให้เกิดบทใหม่ของการทำงานของ Mobilchain และ green mobility ในฝรั่งเศส ได้แก่:

  • การพัฒนาแอปพลิเคชั่นฝั่ง back-end ที่คอยตรวจตราดูแลการบริโภคพลังงานไฟฟ้า
  • การนำเว็บไซต์ Mobilichain ไปใช้งานจริง
  • การพัฒนาโมบายแอปและการติดตั้งเทคโนโลยี Blockchain เพื่อประโยชน์แก่ผุ้เกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่าย
Enregistrement Employ‚-1
ติดต่อเรา
"เราขอขอบคุณ PALO IT สำหรับความเชื่อมั่นและการประสานงานร่วมกัน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งรร่วมกับ Enedis เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้"
Olivier Caron

Olivier Caron

Delegation Lead of Pays de la Loire, EDF

Follow linkFollow link

UP SI VALE | เม็กซิโก

การตรวจตราที่ดีกว่าเดิมและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

Button / CloseCreated with Sketch.