สถานการณ์

จากข้อมูลตัวเลขพบว่าหนึ่งในสามของผักและผลไม้ของโลกจะลดลง เนื่องมากจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูิมอากาศ ดังนั้น เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ผลิตเพื่อสนองอุปสงค์ด้านการเพาะปลูกนี้ได้? สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือ เราต้องการโมเดลการผลิตที่สนับสนุนโดยนวัตกรรมและมีความทันสมัยมากกว่าเดิม

กสิกรรายเล็กในประเทศที่กำลังพัฒนานั้นเป็นกลไกหลักในการแก้ไขความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมและสังคมนี้ได้ ตามที่ FAO ได้เสนอไว้ พวกเขาเหล่านี้ผลิตได้มากกว่า 70% ของอาหารที่ถูกบริโภคโดยประชากรของโลก อย่างไรก็ตาม ประชากรทางด้านการเกษตรและกสิกรรมในเขตนอกเมืองที่ห่างไกลของประเทศที่กำลังพัฒนาเหล่านี้นั้นก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสายพานมูลค่าที่มีอยู่ทั่วโลกให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดได้ksapa sutti, agritech, farmer app, farming app, agriculture technology, farmer tech, digital transformation, public services, mobile phone, palo it

ความท้าทาย

Ksapa บริษัทที่ปรึกษาและบริษัทที่ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามคาด ได้มองหาทางที่จะพัฒนาการทำ digitalization ให้กับ low teach ที่สนับสนุนธุรกิจกสิกรรมขนาดเล็กต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงในเชิงอาชีพและเศรษฐกิจได้ ซึ่งนั่นจะลดผลกระทบที่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมลงได้มากเลยทีเดียว

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของ Ksapa ที่มีหน้าที่สร้างมูลค่าจากการลงทุนและความยั่งยืน ทีม SUTTI หรือ Scale-UP Training, Traceability and Impact Initiative จึงได้เสนอโครงการร่วมกับ PALO IT เพื่อร่วมกันออกแบบโซลูชั่นขึ้นมา

ksapa sutti, agritech, farmer app, farming app, agriculture technology, farmer tech, digital transformation, public services, mobile phone, palo it

ผลลัพธ์

ในแนวทางของหลักการที่เรามีร่วมกันเกี่ยวกับนวัตกรรมและ ESG ทั้ง PALO IT และ Ksapa เองได้พัฒนาการอบรมและสร้างแอปพลิเคชั่นที่วัดค่าผลกระทบได้ และประกันได้ว่าความยั่งยืนของโครงการแบบยั่งยืนจะเกิดขึ้นโดยการพัฒนา upskill ให้แก่ Product Owners ของทีม SUTTI

เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบันนี้เพื่อดึงดูผู้ซื้อจากวงอุตสาหกรรม และได้รับการติดตั้งโครงการขนาดใหญ่ การมีส่วนร่วมที่ได้นั้นก่อให้เกิดผลต่อไปนี้:

  • โมบายแอปพลิเคชั่นที่มอบให้แก่กสิกรที่สามารถ: ส่งเสริมการอบรม, เครื่องมือที่ใช้ประจำวันเพื่อให้มีวิธีการทำกสิกรรมอย่างยั่งยืน, ตรวจสอบการนำไปใช้ของกระบวนการต่างๆ และชี้วัดประสิทธิภาพของผลกระทบจากโปรแกรมผ่านทาง online survey
  • เครื่องมือการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ช่วยปรับปรุงการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ.
  • เครื่องมือการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ช่วยปรับปรุงการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ แอพพลิเคชั่นหลังบ้านที่ช่วยให้ผู้ให้การอบรมสามารถติดตามและจัดการมุมมองทางด้านการดำเนินงานของโปรแกรมต่างๆ (เช่น การรับสมัครกสิกร และการจัดการกลุ่มของกสิกร ฯลฯ) โซลูชั่นนี้ได้รับการเสริมแรงโดยเครื่องมือที่ประเมินผลกระทบของโปรแกรมต่างๆ ผ่านทางตัวชี้วัดเชิงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจต่างๆ ได้ด้วย

หากสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ประสบความสำเร็จของ PALO IT ในการ digitise บริการสาธารณะต่างๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

ติดต่อเรา

“การทำงานในระดับนานาชาติของ PALO IT และแนวคิด Tech for Good ของพวกเขานั้นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าจะพัฒนาโซลูชั่นที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้และตอบโจทย์ความต้องการของภาคสนามได้ดี เราชื่นชอบมากกับสิ่งที่เราเลือกในการเป็นคู่พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันนี้ ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานและยั่งยืน!"
raphael hara, managing director ksapa, ksapa, sutti, agritech

Raphaël Hara

Managing Director, Ksapa

Follow linkFollow link

BETTR GROUP | สิงคโปร์

ใช้ระบบดิจิตัลสร้างความยั่งยืนให้กับวงการกาแฟ

Button / CloseCreated with Sketch.