สิ่งที่เราสร้างสรรค์

Digital transformation
คืออะไร?

บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกได้เปลี่ยนมุมมองไปที่การให้ความสำคัญทางดิจิทัลก่อนเสมอ (Digital-first Mindset) และ จำนวนของข้อมูลและจุดส่งมอบงานดิจิทัลที่พร้อมปล่อยให้บริการทั้งในส่วนของความยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์ต่อธุรกิจที่เป็นไปสำหรับโลกอนาคต

แต่การเดินหน้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แพล็ตฟอร์มที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและการสื่อสารต่างๆ ยังสามารถทำให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมหาศาล แต่ประโยชน์เหล่านี้จะสูญเสียไปในกระบวนการหากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไม่ใช่รายการสำคัญสุดของสิ่งที่ต้องทำ

ไม่ว่าจะรวมอยู่ในการดำเนินการหรือไม่ก็ตาม ทุกโครงการของทีมงานใน PALO IT นั้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของลูกค้า (Customer experience) หรือโมเดลทางธุรกิจที่จะก่อให้เกิดภาวะผู้นำของการเปลี่ยนแปลง

 

ติดต่อเรา

rocket

การสร้างแบบจำลองในการทำงานแบบรีโมท - แผนธุรกิจสำหรับอนาคต

องค์ประกอบของการทำ Digital Transformation มีรากฐานมาจากภาวะผู้นำในเรื่องเทคโนโลยีและการกำกับดูแล ตั้งแต่บริการทางด้านข้อมูล ไปจนถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ microarchitecture ไปจนถึง DevOps และการทำระบบอัตโนมัติทั้งหมด การมีเส้นทางของการกระทำที่ชัดเจนและชุดของเครื่องมือที่มีอยู่ในขั้นตอนแรกของการดำเนินงานทางธุรกิจที่นำเข้าสู่ตลาดได้เร็วมากขึ้นผ่านทางการสร้างแบบจำลอง และมีการทำงานแบบ Manual น้อยลง แต่มีกระบวนการอัตโนมัติมากขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานอยู่บนนวัตกรรม

ในขณะที่เครื่องมือเป็นสิ่งที่สร้าง “what” (หรือ สิ่งที่เรียกว่า “อะไร”)นั้น วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำนั้นก็ได้สร้าง “how” (หรือ กระบวนการว่า “อย่างไร”) ในขั้นตอนของการทำ Digital Transformation นั้น บริษัท PALO IT นั้นพึ่งาอยู่บนแนวคิดของภาวะผู้นำที่เน้นการให้บริการในฐานะแกนกลางของวัฒนธรรมองค์กร สิ่งนี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทีมงานต่างๆ นั้นมีเสรีภาพในการเรียนรู้และปรับตัวได้มากขึ้นเกี่ยวกับการนำวิสัยทัศน์ระยะยาวไปประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวัน ในโลกของ ‘การทำงานจากที่บ้าน’ นั้นได้กลายมาเป็น new normal แล้วนั้น สิ่งนี้จึงมีความสำคัญมากกว่าสมัยก่อนมาก

Remote_working_v3

กลยุทธ์ทางดิจิทัลที่ผลักดันโดยมีวัตถุประสงค์นำทาง

ในทิศทางที่น่าจะต้องไปเช่นนี้ สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลมีความสามารถในการสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับธุรกิจและสังคมตลอดจนโลกทั้งโลกด้วย บริษัท PALO IT ได้วางเป้าหมายฝั่งหน้าและส่วนกลางในทุกขั้นตอนของกระบวนการ Digital Transformation ด้วย

ตั้งแต่เทคโนโลยี ไปจนถึงการออกแบบ จนถึงภาวะผู้นำ การผันตนเองเป็นองค์กรที่ผลักดันโดยมีวัตถุประสงค์นั้นได้ดึงดูดให้เกิดความสามารถของการคิดสู่อนาคต และได้นำพาไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ประสบผลสำเร็จมากขึ้น ซึ่งทีมของคุณจะได้รับการสนับสนุนให้ทำงานได้เต็มที่ ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ร่วมกันของการสร้างสิ่งดีๆ บนโลกใบนี้ได้

Purpose_driven_digital_strategy

การทำ Digital Transformation ที่อาศัยความร่วมมือต่างสาขา

การออกแบบ UX & UI

การออกแบบ UX คือแกนกลางของประสบการณ์ทางด้านดิจิทัล สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผู้ใช้จะต้องเห็นและต้องสัมผัสล้วนเป็นผลที่เกิดตามมาจากการออกแบบ UX ทั้งสิ้น การออกแบบที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่น และเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการทำ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบภายในองค์กรของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ UX & UI →

test-ssh_028354dc-de47-4288-902b-6320b6f5daec_icon_roles_mobile_developers

การโค้ชอย่าง Agile และการบริหารจัดการโครงการ

การทำ Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สภาพตลาดและความต้องการของลูกค้านั้นไม่เคยหยุดอยู่กับที่และการเปลี่ยนแปลงของคุณก็ไม่ควรหยุดตามไปด้วยเช่นกัน กระบวนการทางด้าน Agile approach นั้นจะช่วยมอบอำนาจให้แก่องค์กรที่ต้องการวัดความก้าวหน้าและสร้างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแบบรีลไทม์ในกลยุทธ์ทางดิจิทัลของตนเอง สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานกิจวัตรประจำวันมากกว่าการได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ต้องอาศัยการสังเกตในระยะยาว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโค้ชอย่าง Agile และการบริหารตัดการโครงการ →

test-ssh_a4663d89-8c24-44cb-b5dd-47e5eafe8ec9_icon_roles_scrum_masters

การพัฒนาเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่นหรือเว็บแพลตฟอร์มที่แข็งแรงและมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่ดูดีคือแกนกลางขององค์กรที่ต้องมองว่าเรื่องของการทำงานแบบ Digital คือภารกิจสำคัญ จากแนวคิดจึงเติบโตเป็นต้นแบบ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้เต็มรูปแบบ ทีมพัฒนาของเราได้ทำงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม - ออกแบบมาพร้อมตามความต้องการเพื่อให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาวหลังจากที่เราได้กดปุ่ม ‘live’ เพื่อนำเสนอเว็บและแอปนั้นๆ ให้มีชีวิตขึ้นมาแล้ว
.


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่น →

test-ssh_5afa66af-68b9-4d49-bf30-6575a040a038_icon_roles_software_developers

Case studies

NICOMATIC

CARDIFF

SACEM
SACEM | ฝรั่งเศส

การขยายความสามารถในการดูแล ค่าลิขสิทธิ์เพลงด้วยระบบอัตโนมัติ

เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและทำให้กระบวนการต่างๆ เกิดความง่าย ที่สอดรับกับความต้องการด้านข้อมูลที่ซับซ้อน

SACEM | ฝรั่งเศส SACEM | ฝรั่งเศส
MOBILICHAIN
MOBILICHAIN | ฝรั่งเศส

อำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารจัดการรถยนต์ไฟฟ้า

ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทำงานร่วมกันกับยนตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MOBILICHAIN | ฝรั่งเศส MOBILICHAIN | ฝรั่งเศส
PALO IT INNOVATION LAB
AGRITECH | สิงคโปร์

แนะนำวัฒนธรรมเชิงเกษตรกรรมแบบยั่งยืนให้แก่สังคมเพาะปลูก

โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติให้แก่โรงเรือนเพาะปลูกต่างๆ

AGRITECH | สิงคโปร์ AGRITECH | สิงคโปร์
BOUYGUES
BOUYGUES | ไทย

โปรโมทธุรกิจที่ดีกว่าและสร้างกระบวนการทำงานที่ยั่งยืนกว่าเดิมให้แก่สังคมอุตสาหกรรม

BOUYGUES | ไทย BOUYGUES | ไทย
CONCEPT4
CONCEPT4 | ฮ่องกง

พัฒนาแพล็ตฟอร์มสำหรับการจัดหาและเสนอราคา

ด้วยพื้นฐานของ Digital Transformation เราได้เริ่มต้นจากการวางแนวคิดไปจนถึงการทำได้จริง

CONCEPT4 | ฮ่องกง CONCEPT4 | ฮ่องกง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Button / CloseCreated with Sketch.