ASPIRE | ฮ่องกง

รีไซเคิลอย่างชาญฉลาด

การสร้างแพลตฟอร์มให้เข้าถึงง่ายเพื่อเชื่อมต่อผู้รีไซเคิลกับแหล่งที่มาและผู้ซื้อที่เชื่อถือได้
ASPIRE | ฮ่องกง

สถานการณ์

บริษัทต่างๆ กำลังเปลี่ยนเข้าสู่ความคุ้มค่าของการลงทุน ประสิทธิภาพของการทำงาน และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเร่งผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลของเสียให้กลับมามีประโยชน์ เรื่องราวของการรีไซเคิลนี้เข้าใจได้ง่ายในทันที นั่นคือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนและไม่ใช่แค่แนวคิดในฝันเพียงอย่างเดียว การลดค่าใช้จ่ายและการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นแนวคิดที่ทำให้ทรัพยากรได้กลายมาเป็นทรัพยากรและตอนนี้ก็ได้กลายเป็นเป้าหมายที่หลายองค์กรต่างรวมยึดมั่นด้วยกัน แต่ทว่า เราควรเริ่มต้นกันที่จุดใดดี?

ASPIRE คือหน่วยงานหลักสำคัญของเป้าหมายนี้ ซึ่งเป็น portal ระดับรากหญ้าที่เชื่อมต่อนักรีไซเคิลต่างๆ ให้เข้าถึงทรัพยากรที่น่าเชื่อถือและผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี และแพล็ตฟอร์มนี้นั้นมอบความสามารถให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนขยะของเสียมาเป็นทรัพยากรทดแทนของกันและกันได้ ในฐานะเป็นองค์กร B Corporation ที่ได้รับการรับรอง และเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติออสเตรเลียด้วย องค์กรนี้จึงตั้งเป้าหมายไว้สูงในปี 2020 ซึ่งก็คือการขยายตลาดไปยังภูมิภาคเอเซีย

ในฐานะเป็นสมาชิกของ B Corp  
บริษัท ASPIRE นั้นเข้าหา PALO IT เพื่อร่วมมือกันในโครงการนี้ ด้วยทีมนักพัฒนาที่นั่งทำงานในออสเตรเลีย ธุรกิจนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครทั้งในแง่ของการขยายธุรกิจไปตลาดโลกและการเชื่อมต่อแบรนด์ของตนเองอย่างไร้รอยต่อเข้ากับตลาดใหม่

Aspire Application

ความท้าทาย

ASPIRE มีความเชื่อที่เรียบง่ายเกี่ยวกับการทำงานน้อยแต่ได้มาก (more with less) ปรัชญาการทำงานนี้ทำให้โครงการทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทีมของ PALO IT นั้นเริ่มต้นด้วยกระบวนการแบบแมนวลแล้วค่อยๆ พัฒนาระบบอัตโนมัติมาเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

จากการทำ sprint แบบรายสัปดาห์ในระยะเวลา 4 เดือน ทีมสามารถติดตั้งระบบอัตโฯมัติใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ใช้เวลาน้อยลงในงานประเภท admin แบบทำมือ และสามารถจับคู่สมาชิกในระบบได้จากกลุ่มสมาชิกกว่า 500 องค์กรในฐานข้อมูลได้

Aspire Visual 2

ผลลัพธ์

ในวันสรุปผลของของโครงการ ASPIRE ได้เปลี่ยนแปลงจากกรอบของเวลาที่ไม่รู้แน่ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร มาเป็นการที่ระบุได้เลยว่าการตั้งค่า config ของระบบใหม่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ นั้นใช้เวลาโดยเฉลี่ยราว 1 ชั่วโมง (เริ่มต้นจากที่ฮ่องกง)

ทีมของ PALO IT ได้สร้างแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อรักษาระดับความปลอดภัยและการติดตั้งใช้งานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วทั้งในไซต์ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งได้รับการนิยามเป็นตัวแทนของ roadmap หลักของการขยายตลาดออกไปอีกในอนาคต

หากคุณสนใจในการสร้างระบบอัตโฯมัติให้กับกระบวนการของคุณเองเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล?

โปรดติดต่อเราเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้

ติดต่อเรา
"การเปิดตัวตลาดแรกของเราในสายตาตลาดโลกนั้นไม่ใช่งานที่ง่ายเลย PALO IT ช่วยให้เราเชื่อมต่อกระบวนการทางเทคโนโลยี สร้างรากฐานสำหรับการขยายต่อยอดเพื่อให้เราไปหาตลาดใหม่ๆ ได้"
Cameron McKenzie

Cameron McKenzie

CEO, Aspire PL

Follow linkFollow link

WE CARE | สิงคโปร์

แพล็ตฟอร์มที่ง่ายต่อการเข้าถึง
เพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

Button / CloseCreated with Sketch.