WHAT WE DO

Sustainable IT—อนาคต แห่งการเปลี่ยนแปลง

ไอทีที่ส่งเสริมความยั่งยืนนั้นจะวัดผลและปรับแต่งร่องรอยที่ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีของคุณ การปฏิบัติตามแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะสูญเสียไปคือประสิทธิผลในภาพรวมที่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณใช้งาน รวมถึง framework ที่นำมาใช้ และเมทริกซ์ที่คุณใช้เพื่อวัดและจัดการการเปลี่ยนแปลง สำหรับ PALO IT แล้ว สิ่งนี้นำไปประยุกต์ใช้กับโครงการภายนอก และการเทียบเกณฑ์สมรรถนะกับหน่วยงานภายในด้วยกัน

ด้วยเทคโนโลยีที่แน่นอนว่าเป็นวิถีทางที่จะทำให้แม่แบบทั้งหมดได้นำมาใช้งานขริงได้ รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ นโยบาย และการปฏิบัติจากพื้นฐานของการมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าเป็นสำคัญ เหนืออื่นใด เป้าหมายสำคัญนั้นไม่เป็นเพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือแพล็ตฟอร์มอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

ติดต่อเรา

Sustainable IT, esg, green tech, green it, greentech consultancy, esg consultancy, green tech consulting, esg reporting consultant, green technology consulting, green it desktop, palo it

กระบวนการทางของ PALO IT

พวกเราจะทำอย่างไรกับข้อมูลนี้? PALO IT เองยึดมั่นในหลักการ 4 ประการในการช่วยเหลือลูกค้า เปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และสร้างระบบไอทีที่ส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในทุกๆ องค์กร

sustainable it tools, esg tools, pencil and ruler

เครื่องมือ

  • กลไกของการเปลี่ยนแปลงคือแพล็ตฟอร์มที่รองรับการให้บริการทั่วโลกและมีพื้นฐานอยู่บน big data และ AI เพื่อรวบรวมข้อมูล เชื่อมโยง และวิเคราะห์ IT footprints ทั้งหมด แพล็ตฟอร์มนี้นำเสนอความสามารถในการสร้างภาพที่เข้าใจง่ายของวิวัฒนาการที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตัดสินได้เชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุหาโอกาสจากข้อมูลที่เปิดเผยขึ้นมาได้
  • ทีมการพัฒนา การออกแบบ และการเปลี่ยนแปลงของ PALO ITใช้และให้การอบรมบุคคลและทีมอื่นๆเกี่ยวกับแพล็ตฟอร์มนี้ โดยผสมผสานทักษะต่างเข้ากับ ESG know-how เข้าด้วยกัน
it optimization, sustainable it icon, venn diagram

การปรับแต่งเพื่อคุณภาพสูงสุด

  • โครงการของ PALO IT นั้นไม่ใช่แค่การทิ้งของเก่าและสร้างของใหม่ แต่เราใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นที่มีและปรับแต่งให้พร้อมสำหรับการใช้งานที่ยั่งยืน ตั้งแต่จากอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงเครือข่าย รวมถึงดาต้าเซ็นเตอร์ และ power grids ต่างๆ ด้วย เราจะใช้ประโยชน์ทั้งหมดของ IT infrastructure และเสริมสร้างมันเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของ carbon footprint ได้ด้วย
  • กระบวนการนี้จะมอบความยั่งยืนในการใช้งานด้วยตัวของมันเอง - เป้าหมายสำคัญสูงสุดนั้นไม่เป็นเพียงแค่การอัปเดตเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังขยายอายุการใช้งาน อันนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและการปรับแต่งสมรรถภาพให้อยู่ในระดับสูงสุดเสมอ
sustainable it training, esg training, ideas icon

การอบรมและการสร้างการรับรู้

  • การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายนั้นไม่ใช่แค่การรวมทีมผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องมอบอำนาจให้กับทุกคนด้วย นี่คือจุดที่โครงการต่างๆ ของเราเริ่มต้นและจบลงด้วยความสำเร็จ
  • ตั้งแต่การทำ workshop แบบเชิงลึกไปจนถึงเอกสารการอบรมที่พัฒนาขึ้นเป็นการจำเพาะ กระบวนการของเราได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนกันการใช้งานไอที รวมทั้งให้โอกาสในเสรีภาพแก่ทีมงานเพื่อกำกับดูแลการเดินทางของพวกเขาในระยะยาว ไม่เพียงแค่จากจุดเริ่มต้นไปจนจบโครงการแค่นั้น แต่ยังครอบคลุมต่อไปยังผลระยะยาวอีกด้วย
sustainable it communications, esg communications, bullhorn icon

ความโปร่งใสและการสื่อสาร

  • ความยั่งยืนนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ และนี่ไม่ได้แตกต่างจากไอทีเพื่อความยั่งยืนเสียเท่าไรนัก ตั้งแต่ภาคการเงินไปจนถึงภาคการผลิต การจัดซื้อไปจนถึงการตลาด การตอบรับกับความท้าทายนี้ทำให้ทุกส่วนขององค์กรต้องร่วมกันมีส่วนร่วม ไม่ใช่เพียงแค่แผนกไอทีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
  • ความโปรงใสของสารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้รอยต่อคือการที่กระบวนการ Agile ของเรายังคงดำเนินการอยู่ และประกันว่าทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดความคืบหน้าอย่างไร และการปรับปรุงในอนาคตไปถึงจุดใดแล้วด้วย

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

การมีส่วนร่วมที่นำโดยทีมงานของ PALO IT นั้นจะแตกต่างจากการพึ่งพาตัวบุคคลและะความต้องการทางธุรกิจ แต่มาจากสองกระแสที่มาจากแก่นของกระบวนการทำงานของเราซึ่งได้แก่ คาร์บอนและพลังงาน กับอุปกรณ์

augmented offering visual (1)-23

สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่? ขอเชิญมาร่วมทำงานกับเราได้

ติดต่อเรา

ไอทีเพื่อความยั่งยืนทั่วทุกสายงาน

Impact design

การออกแบบ UX และ UI นั้นทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและชีวิตประจำวันของผู้คนและการกระทำต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยการใช้งานแนวคิดเชิงความยั่งยืนนี้ที่แผนวกเข้าไปกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้ให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาสสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อโลกของเรา จากการที่ใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับ agritech ไปจนถึงแอปสำหรับ waste management และอื่นๆ อีกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบที่สร้างนัยยะเชิงบวกต่อโลก →

sustainable design consultant, pencil and ruler icon

Agile coaching and project management

ความยั่งยืนคือองค์ประกอบสำคัญของแนวคิด Agile mindset กระบวนการต่างๆ นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ฉลาดกว่า ไม่ใช่ทำงานให้หนักกว่าเดิม รวมทั้งครอบคลุมทัศนคติที่สัมพันธ์กับผู้คน ผลิตภัณฑ์ และองค์กรที่นำแนวคิดไปใช้ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนงานแบบ Agile coaching และการบริหารจัดการโครงการ →

esg agile consultant, esg agile consulting, agile icon

Digital transformation

ไอทีเพื่อความยั่งยืนนั้นคือส่วนสำคัญหลักของการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่แบบ large-scale transformation ทีมงานของเราพยายามประเมินจุดที่เราเป็น และพยายามค้นหาโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา และเริ่มต้นการกระจาย best practices ให้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำ Digital Transformation →

sustainable transformation consultancy, sustainable transformation, rocket icon

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Button / CloseCreated with Sketch.