สิ่งที่เราสร้างสรรค์

Sustainable IT - อนาคตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยั่งยืน

Sustainable IT คือแนวคิดที่เกี่ยวกับการวัดและปรับแต่งแม่แบบทางสภาพแวดล้อมของระบบไอทีของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและใช้พลังงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงการเลือกคลาวด์ที่ให้บริการได้แบบยั่งยืน และรวมถึงการรับเอาโอเพ่นซอร์สมาใช้สำหรับการก้าวหน้าอย่างเสรีในโลกของอุตสาหกรรมไอที

การสร้าง sustainable IT ที่มีผลกระทบเชิงบวกและคุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่สุดในวงจรของ ESG ทั้งหมดนั้นคือเรื่องที่เกี่ยวกับกรอบงานที่คุณรับมาใช้และเมทริกซ์ที่นำมาใช้เพื่อวัดและจัดการการเปลี่ยนแปลง สำหรับบริษัท PALO IT แล้ว สิ่งนี้ได้ประยุกต์ใช้กับทั้งโครงการภายนอกและการเทียบเคียงกับองค์กรภายใน เราได้ให้ความสำคัญที่จำเพาะเจาะจงสำหรับวงจรชีวิตของเครื่องมือ การประมวลผลสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ดาต้าเซนเตอร์และศูนย์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และ ICT ในฐานะผู้บริโภคคาร์บอนในระดับต่ำ

ในขณะที่ แน่นอนว่าเทคโนโลยีคือวิธีการที่จะพาไปสู่แผ่นแม่แบบ ทัศนคติ นโยบาย และวิถีปฏิบัตินี้ได้สร้างรากฐานให้แก่ความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง หลังจากนั้น เป้าหมายปลายทางก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ หรือแพล็ตฟอร์มเดี่ยวๆ แต่เป็นวัฒนธรรมของความยั่งยืนที่กระจายไปทั่วทั้งองค์กร

ติดต่อเรา

Sustainable IT

อุตสาหกรรมไอทีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในหลายสาขาอาชีพ

การออกแบบเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อโลก

การออกแบบ UX และ UI นั้นคือการกำกับพฤติกรรมและกิจวัตรการใช้งานของผู้คนหลายล้านคน รวมทั้งการกระทำที่จะเกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และจากการนำความคิดด้านการคิดแบบยั่งยืน (Sustainable thinking) เข้ามาไว้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น เราได้มอบโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมเป็นผู้สร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่โ,กใบนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแอปพลิเคชั่นสำหรับ agritech ไปจนถึง waste management และอื่นๆ อีกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อโลก →

test-ssh_6eb1d362-91af-474a-bd9d-7c4b0a8ef766_icon_roles_ux_ui_cx+designers

การโค้ชเรื่อง Agile และการบริหารจัดการโครงการ

ความยั่งยืนคือองค์ประกอบสำคัญของแนวคิด Agile mindset โดยกระบวนการดังกล่าวนี้นั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น และทำงานให้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นกระบวนการที่ทัศนคติสามารถรับรู้ได้ที่ตัวของบุคคล ผลิตภัณฑ์ และองค์กรที่นำกระบวนการไปใช้ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโค้ชเรื่อง Agile และการบริหารจัดการโครงการ →

test-ssh_a4663d89-8c24-44cb-b5dd-47e5eafe8ec9_icon_roles_scrum_masters

การทำ Digital transformation

อุตสาหกรรมไอทีเพื่อสิ่งแวดล่อม (Sustainable IT) คือต้นทุนของการแปรสภาพองค์กรในระดับใหญ่      ทีมของเราทำงานเพื่อประเมินว่าคุณอยู่ ณ จุดใด และช่วยมองหาโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น และช่วยกระจายวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุดให้นำไปใช้ทั่วถึงกันทั้งองค์กรของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ digital transformation →

test-ssh_c5ea006b-fba0-46d0-a8e1-c65ac75cb068_icon_roles_agile_coaches

บทความที่เกี่ยวข้อง

Button / CloseCreated with Sketch.