สถานการณ์

บริษัทบัญชีใช้เวลามากกว่า 50% ไปกับการประมวลผลข้อมูลแบบแมนวล ทำให้เกิดข้อจำกัดในการมอบบริการที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าได้ Eleven คือ FinTech Startup ที่มอบแพล็ตฟอร์มแบบ cloud-based ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยการทำงานด้านบัญชีให้จัดการงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธืภาพและมีกระบวนการทำงาน workflow อย่างรวมศูนย์กัน

Quickbooks on steroids

ความท้าทาย

ในการทำงานร่วมกันในรูปแบบของ joint-venture partner เพื่อสร้างแพล็ตฟอร์มสำหรับงานบัญชีสำหรับผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีระดับวิชาชีพขั้นสูงแห่งอนาคต และธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการระบบที่ตอบโจทย์การดันผลิตออกสู่ตลาด และดึงดูดใจนักลงทุนจากภายนอกด้วย ผลิตผลนี้จึงต้องมีความน่าสนใจมากพอที่จะให้แผนกบัญชียอมรับเอาไปใช้งาน

venture partners

ผลลัพธ์

  • แพล็ตฟอร์มที่แปลงเอกสารเป็นดิจิทัลได้และมีความถูกต้องในระดับ 99%
  • ลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำการจัดเก็บงานเอกสารแบบแมนวลลงมากกว่าครึ้งหนึ่ง
  • การผสานรวมงานจัดการเอกสารกับระบบงาน workflow เข้าด้วยกัน
  • การเปิดเผย API เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกัน
  • การยกระดับการสื่อสารระหว่างนักบัญชีและพนักงานผ่านการคุยันในรูปแบบของ journal entry conversation
  • ความพร้อมในการออกสู่ตลาดและการนำเสนอเพื่อระดมทุน
  • เทคโนโลยีที่ใช้: Clojure, Clojure Script Datomic และ AWS
  • กระบวนการ: Agile Software Development, Lean Start Up และ Design Thinking.
Palo It
Palo It
ติดต่อเรา
"เราหยั่งรากลึกไปถึงขั้นที่เข้าใจถึงกลไกของกระบวนการทางบัญชีเพื่อพัฒนาโครงสร้างทางเทคนิคที่มั่นคงและต่อยอดได้บนพื้นฐานของ Datomic และ Clojure"
CÉDRIC MAINGUY

CÉDRIC MAINGUY

CHIEF INNOVATION OFFICER

Follow linkFollow link

SPECIAL OLYMPICS | สิงคโปร์

หนทางสู่นักกรีฑาชั้นนำ ด้วยการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

Button / CloseCreated with Sketch.