สถานการณ์

ทีมงานที่ทำงานกันอยู่ในหลากหลายสาขาทั่วโลกคือแนวทางการทำงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในโลกอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ซึ่งทุกคนไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ที่เดียวกันก็ได้ และด้วยรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดความท้าทาย ทั้งในทางเทคนิคและทางวัฒนธรรม การทำงานร่วมกันให้ได้อย่างลงตัวคือหัวใจสำคัญของความท้าทายนี้ แต่จะทำให้ทีมที่อยู่ห่างไกลกันมาประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

YellowPepper คือกลุ่มบริษัทที่กำลังเปลี่ยนโฉมวงการ mobile banking และโซลูชั่นด้านการชำระเงิน องค์กรนี้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบชำระเงินที่ล้ำสมัยทั่วทั้งตลาด LATAM ซึ่งเป็นตลาดที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง user experience ในการทำให้รูปแบบการชำระเงินและการโอนเงินมีความทันสมัยล้ำหน้ามากกว่าใคร

YELLOWPEPPER

ความท้าทาย

ด้วยทีมงานที่ทำงานกันต่างภูมิภาคตั้งแต่เมือง Miami, Lima, Mexico, São Paulo ไปจนถึง Bogotá การร่วมกันทำโปรเจคโดยที่แต่ละทีมอยู่กันคนละที่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง PALO IT เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ของทีมงานให้มีรูปแบบที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์

การติดตั้งทั้งกระบวนการทางด้าน Agile และการคัดสรรเครื่องมือช่วยทำงานแบบจำเพาะอย่างยกชุด ทีมงานจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทำงานอย่างเปิดเผย มีปฏิสัมพันธ์กัน และติดตามการสื่อสารได้ผ่านทางพอร์ทอลต่างๆ ในองค์กรของ YellowPepper.

PALO IT

ผลลัพธ์

ด้านเทคนิค

  • การพัฒนาฝั่ง front-end สำหรับพอร์ทอลเพื่อการบริหารจัดการ payment platform
  • การทำงานร่วมกันที่สมเหตุสมผลของกลุ่มงาน Scrum ที่อยู่กระจายตัวกันด้วยการสร้าง P2P payment API และความสามารถในการรับชำระเงินแบบ real-time payment ที่ทั่วถึงกันทุกแอปพลิเคชั่น ทำให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ไร้รอยต่อและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของ YellowPepper

ด้านวัฒนธรรม

  • การใช้ช่องทางการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการแนะนำระยะยาวเรื่องการประสานงานที่ดีตลอดจนวิธีปฏิบัติของการบริหารจัดการที่ดีพอ
  • การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอย่างหลากหลายและการลดระยะเวลาในการดันสินค้าออกสู่ตลาดก็สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด
PALO IT
ติดต่อเรา
"เราได้ทำงานอย่างไรที่ติ ด้วยการจำลองรูปแบบการทำงานแบบ Agile ซ้ำๆ กันเป็นระยะสั้นๆ กับงานโปรเจคบางงาน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงานที่นั่งอยู่กันคนละซีกโลก ต้องขอขอบคุณที่มีการประสานการทำงานที่ดีระหว่างทีมงาน"
ALEXANDER SJÖGREN

ALEXANDER SJÖGREN

CTO, YELLOWPEPPER

Follow linkFollow link

APPYSPORT | ฮ่องกง

ทำให้การกีฬาเข้าถึงได้สำหรับคนหมู่มาก

Button / CloseCreated with Sketch.