สถานการณ์

Up Sí Vale México มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบการด้าน voucher และ card ที่ช่วยให้องค์กรควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงานเช่นค่าน้ำมันและค่าอาหาร ค่าเดินทางและค่าเช่ารถ ในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงจากการถูกโกงและจำกัดการใช้จ่ายของพนักงานตามรายการ approved items ที่วางไว้ หรือตั้งค่าเพดานการใช้จ่ายหรือ spending limits ไว้ได้

Up Sí Vale México specialises

ความท้าทาย

Up Sí Vale México ต้องการปรับปรุงแพล็ตฟอร์มควบคุมค่าน้ำมันของพนักงานที่มีชื่อว่า Inteligas เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีขึ้นสำหรับลูกค้า โซลูชั่นนี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในกรอบของสภาพแวดล้อมระบบโมบายภายในของ Up Sí Vale เองเท่านั้น โดยที่ต้องมีโครงสร้างที่รองรับการขยายตัวและต่อยอดการออกแบบได้หากต้องการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ต่อไปอีกในอนาคต

Up Sí Vale México

ผลลัพธ์

แอปพลิเคชั่นเดียวที่มีหลากหลายปังก์ชั่นการทำงาน เช่น :

  • โครงสร้างที่ต่อขยายได้และรองรับการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ในทุกๆ รอบ 2 สัปดาห์
  • เทคโนโลยีที่ใช้: Java, Postgres, Nginx, AWS, Firebase, iOS และ Android
  • กระบวนการ: Lean Startup, Scrum และ Test Driven Development
  • Innovation Week Magazine ยกย่องให้ Up Sí Vale México เป็นหนึ่งในสุดยอด 50 บริษัทแห่งนวัตกรรมหลังจากที่ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชั่น Inteligas แล้ว
PALO IT
ติดต่อเรา
"Inteligas เป็นแอปพลิเคชั้นใหม่ สำหรับการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด มีกระบวนการที่ agile มากขึ้น และมอบ user experience ที่ดีกว่าเดิมทุกครั้งที่มีการปรับปรุงใหม่"
Follow linkFollow link

CONCEPT4 | ฮ่องกง

พัฒนาแพล็ตฟอร์ม

สำหรับการจัดหาและเสนอราคา

Button / CloseCreated with Sketch.