สถานการณ์

สังคมเพาะปลูกแบบยั่งยืนนั้นสำคัญต่อปากท้องของสังคมที่ต้องการอาหารและวัสดุสิ่งทอ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่การันตีความกินดีอยู่ดีของรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป

ด้วยปณิธานนี้ ทีมงานของเรามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือสังคมกสิกรรมทั้งแถบเมืองและแถบชนบทให้พวกเขาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้นค่าและสร้างขยะให้น้อยที่สุด การทดสอบนำร่องเกิดขึ้นที่โครงการ Fair Farms ในกัมพูชา ซึ่งเป้นบริษัทประกอบกิจการด้านการค้าและเน้นการทำฟาร์มแบบออแกนิค มีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก Kampot pepper เป็นสำคัญ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นแบบเรียบง่ายและดั้งเดิม โดยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือพลักงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง

ความท้าทาย

โครงการ Fair Farms พยายามที่จะผลิตวานิลลาที่มีคุณภาพ โดยต้องการที่ตะพัฒนาระดับความชื้นของโรงเรือนเพาะปลูกให้อยู่ในระดับสูงสุดและรักษาระดับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสภาพความต้องการอันซับซ้อนของพืชพันธ์ุ

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เทคโนโลยี AI และ Machine Learning จึงถูกนำเข้ามาใช้เพื่อกำกับดูแลโรงเรือนเพาะปลูก ตั้งระบบอัตโนมัติให้การหมุนพัดลม การพ่นไอน้ำ และการหยดน้ำ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากประวัติข้อมูลที่มีอยู่

ผลลัพธ์

  • กระบวนการทำความเย็น การพ่นไอน้ำ และการการหยดน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ ทั้งหมดนั้นมีพื้นฐานอยู่บนแอปพิลเคชั่นที่เป็นระบบสัมผัสและมีเมนูหลากหลายภาษาพร้อมด้วยการควบคุมที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
  • ความเข้าใจในเชิงลึกของความท้าทายที่เกิดขึ้นผ่านการทำ pilot test ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตบนระบบที่คล้ายคลึงกัน
  • โซลูชั่นของเราออกแบบมาเพื่อให้สามารถรวบกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้ และพร้อมเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เป้าหมายของเราในการเดินหน้าต่อยอดนั้นคือการรักษาระดับการใช้ต้นทุนและการบริโภคพลังงาน ก่อให้เกิดการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต
Agritech
ติดต่อเรา
Follow linkFollow link

CYCLO POWER FACTORY | ฝรั่งเศส

ปฏิวัติการออกกำลังกายเพื่อพลังงานทดแทน

Button / CloseCreated with Sketch.